EVP

EVP staat voor "Electronic Voice Phenomenon" en wordt in het Nederlands ook wel "Bandstemmen" genoemd. Met deze techniek wordt geprobeerd om op een geluidsopname 'bovennatuurlijke' stemmen vast te leggen. Deze stemmen schrijft men toe aan overledenen en bovennatuurlijke wezens zoals geesten of demonen en worden dus beschouwd als paranormale verschijnselen. Vroeger werden voor deze opnames cassetterecorders en bandrecorders gebruikt die werkten met magnetische banden waarop het geluid dan opgenomen werd. Maar tegenwoordig gebeurt dit vaker met digitale opname apparatuur zoals een voicerecorder of rechtstreeks op de PC zelf. De term "Bandstemmen" is dus eigenlijk niet helemaal meer van toepassing en zou men het beter het "Electronisch Stemmen Fenomeen" kunnen noemen.

 

Bij elke opname wordt door de apparatuur zelf ruis toegevoegd. De hoeveelheid ruis is ook afhankelijk van de kwaliteit van de opname apparatuur. Hoe hoger het signaalniveau en hoe minder het ruisniveau, des te beter is de kwaliteit. Ruis met een constant niveau wordt ook wel "witte ruis" genoemd en er wordt gezegd dat dit het beste is om stemmen vast te leggen. In de handel zijn zelfs CD's te verkrijgen waar alleen zuivere witte ruis op staat die dan bij een opname op de achtergrond kan worden afgespeeld. Een eventuele aanwezige entiteit heeft deze ruis nodig om zich te kunnen laten horen. Vaak krijgt men al antwoord direct nadat de vraag gesteld is.

Bij een opname kan men vragen stellen en tussen deze vragen worden dan korte stiltes gehouden om een eventuele "bovennatuurlijke stem" te kunnen vastleggen. Dit kan op vele manieren, bijvoorbeeld in algehele stilte, met een witte ruis op de achtergrond of met behulp van de "Schaaldraai" methode. Bij deze laatste methode wordt een radio gebruikt waarop men handmatig snel over een frequentieband draait en men op deze manier probeert om in de ruis tussen de radiostations bandstemmen waar te nemen. Tegenwoordig kan je ook een zogenaamde "Ghostbox" gebruiken. Dit is eigenlijk een gewone draagbare radio die langs de frequenties kan scannen in de AM en FM band. Het verschil met een normale scanner is dat de ghostbox niet stopt zodra hij een (radio)zender ontvangt maar gewoon doorgaat met scannen. Het principe is in feite hetzelfde als het normale schaaldraaien, alleen gaat het met de ghostbox automatisch.

De kwaliteit van opgenomen stemmen worden in 3 categorieën verdeeld, categorie A, B en C. Een A-stem zoals men dat noemt is heel duidelijk verstaanbaar, een B-stem al wat minder en een C-stem nauwelijks. Soms zijn stemmen in een zuivere opname al hoorbaar, maar vaak moeten deze opnames versterkt en eventueel gefilterd worden om eventuele stemmen te kunnen waarnemen. Hiervoor gebruikt met speciale software, het programma GoldWave of Audacity zijn hier voorbeelden van.

Maak simpel je website Eigen site maken